Webrichtlijnen.

Webrichtlijnen helpen om je website en content toegankelijk te maken. Voor mensen met en zonder beperkingen, voor bezoekers met een verouderde computer of trage internetverbinding, én voor (zoek)machines.

Webrichtlijnen 2 schrijft voor – net zoals de internationale toegankelijkheidsrichtlijnen WCAG 2.0 –  dat je website voor iedereen ‘waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust’ moet zijn. De Nederlandse overheid voegt daar nog ‘universeel’ aan toe, specifiek gericht op goed vindbare, uitwisselbare en duurzame content.

Het doel van de Webrichtlijnen is dat iedereen succesvol gebruik kan maken van online aangeboden informatie en diensten. Dit sluit perfect aan bij onze visie.

Webrichtlijnen niet alleen voor overheidsinstanties

Overheidswebsites móeten aan de Webrichtlijnen voldoen, maar de richtlijnen helpen ook andere organisaties en bedrijven bij het optimaliseren van hun online dienstverlening. Het maakt je website immers beter vindbaar, responsive, en bruikbaar voor iedereen. Niet alleen voor mensen met een functiebeperking, maar voor álle websitebezoekers op álle (mobile) devices.

Toegankelijke websites kunnen het Waarmerk drempelvrij verdienen. Voor overheidswebsites is dit verplicht, maar ook bedrijven kunnen met dit waarmerk aantonen dat ze goed nadenken over de toegankelijkheid van hun website.

De online specialisten van Presenter helpen je graag om een drempelvrije website neer te zetten.

Wat kunnen we voor je doen?

Wij helpen je om Webrichtlijnen te vertalen naar concrete verbeterpunten voor je website. We analyseren de site, en doen aanbevelingen voor toegankelijke content en inrichting. Daarvoor werken we bij voorkeur samen met de betrokken front- en back-end-ontwikkelaars.

Zo komen we tot een plan van aanpak om je nieuwe of huidige website toegankelijk te maken. We werken natuurlijk ook graag mee aan de implementatie van de verbeterpunten.

Online participatie voor iedereen

Presenter werkt aan online communicatie vanuit de visie dat iedereen, van jong tot oud, online kan participeren. Heldere, open en toegankelijke informatie in op de doelgroep afgestemd taalgebruik. Drempelvrije websites sluiten hier uitstekend op aan.

Meer weten over de Webrichtlijnen?

Wil je jouw website optimaliseren volgens de Webrichtlijnen? We vertellen je graag meer over onze aanpak. Bel ons voor een kennismaking op 088 937 00 00 of vul het contactformulier in.