contact Menu

Sociaal-Economische Raad

Volledig ontzorgd door raad en daad

De Sociaal-Economische Raad wilde een nieuwe, gebruiksvriendelijke website die niet meer bestond uit 40.000 url’s. Wij coördineerden het hele traject en hielpen bij de contentmigratie.

Het probleem van de SER

Kun je je nog herinneren dat je acht jaar werd? Grote kans dat er taart, slingers en schaaltjes met kaas en worst waren. En lol, plezier en felicitaties. Blijdschap alom. Maar dat gaat bij een achtste verjaardag van een website dus mooi niet op.

Ook niet bij de Sociaal-Economische Raad (SER). De positie van de SER was in de jaren veranderd en de functie van facilitator voor akkoorden en convenanten kwam te weinig tot zijn recht op de oude website. En nog belangrijker: er was nog te weinig focus op de wensen van de bezoekers. De content moest flink worden opgeschoond én gebruiks- en zoekmachinevriendelijker, en het CMS was verouderd. Wij kregen de vraag of we een projectleider hadden die kon adviseren, coördineren en ondersteunen bij strategische keuzes.

Onze oplossing

Er was dus een nieuwe website nodig, met een gedegen voorbereiding. In een gesprek met de Sociaal-Economische Raad bleek echter dat het niet alleen om een nieuwe website ging. Dit project werd ook het startpunt van een verandering in denken in de organisatie: van behoorlijk zendergericht naar veel meer bezoekergericht. Het was dus belangrijk dat we de organisatie meenamen, en een goede contentstrategie ontwikkelden waarmee we dit konden waarmaken. We leverden een projectleider online, met een bak aan ervaring als het gaat om dit soort grote projecten én met veel verstand van content en contentstrategie. Ook had zij een certificaat als scrum product owner op zak. 1 + 1 = het project in goede handen.

Onze uitvoering

Er lag een groot project en een mooie uitdaging voor ons. Daarom deelden we het project op in vier stappen. Onze projectleider zorgde ervoor dat de verschillende fasen en deelprojecten naadloos op elkaar aansloten.

Stap 1: Voorbereiding

De projectleider stelde een heldere planning op. Ze begeleidde een uitgebreid gebruikersonderzoek (uitgevoerd door een extern bureau) en voerde een contentaudit uit. Dit vormde de basis voor de contentstrategie die zij ontwikkelde. Ze coördineerde het proces van CMS-selectie en de aanbesteding. Met als uitkomst het bureau dat de nieuwe website mocht gaan ontwerpen en bouwen, op basis van een duidelijke lijst van eisen en wensen.

Stap 2: Ontwerp & bouw website

Na de kick-off met het bureau, een goede afstemming over de planning en het team kon de ontwikkeling van de nieuwe website beginnen. We werkten volgens de scrum-methode en onze projectleider was de product owner. Korte lijntjes, steeds weer prioriteren en afstemmen met collega’s en stakeholders binnen de SER. Er waren wat hobbels en discussies, zoals in elk websiteproject. En er was een strakke scope en een vast budget afgesproken in de aanbesteding. Onze projectleider was daarom continu scherp en schakelde snel om alles voor elkaar te krijgen en glad te strijken. Met resultaat: na 5 maanden stond er een nieuwe website met een fris design, afgestemd op de verschillende doelgroepen.

Stap 3: Contentmigratie

Tegelijk met het ontwerpen en bouwen van de website, startte de contentmigratie. Eerst bracht onze projectleider alle bestaande content in kaart (niet minder dan 40.000 url’s op de oude website) en maakte zij een plan van aanpak voor de migratie. Heldere criteria bepaalden of content wel of niet mee ging. En wat er nog gemaakt moest worden. Dit stemde ze af met contenteigenaren en stakeholders en werd daarna vastgelegd in een nieuwe menustructuur. Met duidelijke prioriteiten, dito werkproces en een schrijfwijzer kon het team aan de slag met het schrijven, herschrijven en plaatsen van content.

Onze projectleider bleef scherp op de voortgang en planning, en schakelde met de opdrachtgever wanneer er meer of minder capaciteit nodig was. Het (her)schrijven van content smeerden we uit over een langere periode, zodat er ook voldoende tijd was om feedback op te halen bij contenteigenaren. Het plaatsen van content was daarna, met de hulp van twee door ons ingevlogen contentmanagers, snel (lees: binnen anderhalve maand) gedaan. Netjes binnen de deadline.

Stap 4: Livegang en nazorg

Na twee weken testen en finetunen was de site klaar om aan de wereld te tonen. Onze projectleider bleef daarna nog een paar weken om het project goed af te ronden, evaluatiegesprekken te voeren en te adviseren bij de doorontwikkeling en het beheer van de website. Daarna liet ze een contentorganisatie achter die klaar is voor de toekomst en waar het voorlopig niet erg is als de website jarig is.

Dit vond de opdrachtgever

“Presenter leverde een projectleider met uitstekende kennis, zeer competent in projectmanagement en scrum, scherp op planning en budget en met de juiste ervaring om ons te ondersteunen in de ontwikkeling van onze nieuwe website. Met haar pro-actieve houding was ze steeds ‘in control’ en haar prettig zakelijke aanpak droeg bij aan het interne draagvlak voor de veranderingen die we doorvoerden.”

Liesbeth Breeveld

Hoofd Communicatie SER

Resultaten

  • Projectmanagement van het totale project ‘nieuwe website’
  • Coördinatie en gedeeltelijke uitvoering van de contentmigratie
  • Verandering van denken: van vooral zendergericht naar bezoekergericht
  • Content geoptimaliseerd: SEO en B1-taalniveau
  • Eerste stappen voor nieuwe werkwijze contentbeheer gezet

We kunnen jou ook helpen

Wil je ook kundige hulp bij de ontwikkeling van je nieuwe website? Neem contact op met Elcke. Zij weet alles over deze case en nog meer van content.